Szakterületek

 • Ingatlanjog : adásvétel (lakás, iroda, garázs, termőföld stb.), bérlet, haszonbérlet, társasházak alapítása, képviselete
 • Kártérítési ügyek: szerződésszegéssel, illetve szerződésen kívül okozott károk megtérítésével kapcsolatos peres és peren kívüli ügyintézés (szavatossági kérdések, orvosi műhiba stb.)
 • Munkajog: munkaszerződések, munkaügyi jogviták
 • Kölcsön- és hitelügyletek, biztosítási ügyek: tanácsadás, peres és peren kívüli képviselet
 • Okiratszerkesztés (Tartási, és életjáradéki szerződések, öröklési szerződés, vállalkozási szerződés stb.)
 • Végrehajtási ügyek: képviselet végrehajtási ügyekben mind a bírósági végrehajtó, mind a bíróság előtt
 • Közigazgatási ügyek: önkormányzati ügyek, építéshatósági ügyek
 • Társasági jogi ügyek és cégeljárás
 • Csődjog és követelésbehajtás: adósságbehajtás, magánszemélyek és vállalkozások kintlévőségeinek kezelése
 • Agrár-vidékfejlesztési ügyek
 • Öröklési ügyek: képviselet hagyatéki eljárásokban, végrendelet, öröklési szerződés készítése